Back

Artist in Residence #2 – The Letter Space Department 2024

NL

Ik wil je graag voorstellen aan de semi-fictieve instelling “The Letter Space Department” (TLSD); semi-fictief in die zin dat zowel het medium als de locatie niet vastliggen en dat het een platform biedt voor de productie van fictie – zodat het kan bestaan, zich kan verplaatsen en zichzelf kan verspreiden als gerucht.

TLSD richt zich op het verweven van taal, kunst en ruimtelijk denken – waarbij uitwisseling en samenwerking als methodologie op de voorgrond staan, samen met een oprecht interesse in alternatieve modellen van productie. Vanuit een reeks dialogen worden verbindingen gelegd tussen kunstenaars, onderwerpen en ruimtes. In plaats van een product te leveren, legt TLSD de nadruk op een ervaringsgerichte manier van werken en wordt het gezien als een organisme dat geactiveerd kan worden door meerdere actoren.

Wim De Pauw (b. 1989, Belgium) is een beeldend kunstenaar die de materie van taal ontplooit in en door verschillende ruimtes; met een interesse in de leemtes en zuchten, semiotische verschuivingen door beweging en bewogen worden; waar aanwezigheid en afwezigheid lijken samen te vallen. Hij heeft The Letter Space Department opgericht (2020) en Lesage mede opgericht (2019).

Wil je op de hoogte blijven van deze resident of andere gebeurtenissen? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Instagram: @projectvierennegentig

@wim_de_pauw_
@the_letter_escape_department_y
wimdepauw@msn.com
https://wimdepauw.com/The-Letter-Space-Department

EN

I’d like to introduce you to the semi-fictional institution “The Letter Space Department” (TLSD); semi-fictional in the sense that nor its format nor its location is fixed and that it offers a platform for the production of fictions – so that it can exist, move and spread itself as rumor.

TLSD focuses on the interweaving of language, art and spatial thinking – foregrounding exchange and collaboration as a methodology, and a genuine interest in alternative models of production. From a series of dialogues, links are established between artists, subjects and spaces. Rather than delivering a product, TLSD focuses on an experience-oriented way of working and is conceived as an organism that can be activated by multiple actors.

Wim De Pauw (b. 1989, Belgium) is a visual artist unfolding the matter of language in and through different spaces; with an interest in the gaps and gasps, semiotic shifts through moving and being moved; where presence and absence seem to coincide. He founded The Letter Space Department (2020) and co-founded Lesage (2019)

Would you like to stay informed about this resident or other events? Be sure to subscribe to our newsletter and follow us on Instagram: @projectvierennegentig

@wim_de_pauw_
@the_letter_escape_department_y
wimdepauw@msn.com
https://wimdepauw.com/The-Letter-Space-Department