Wie zijn we

Projectvierennegentig is een artistiek platform en ontwikkelingsruimte die zich bevindt in het centrum van Oostende. Projectvierennegentig werd gecreëerd om jongeren en net afgestudeerden met een achtergrond in de kunsten (van zowel secundaire als hogere studies) te ondersteunen in de zoektocht naar een eigen artistieke praktijk en identiteit.

Wij ontwikkelen langdurige workshops/ projecten en tijdelijke ateliers om een persoonlijke zoektocht mogelijk te maken. Afgestemd op de behoefte naar een alternatieve artistiek-educatieve ruimte voor reflectie en ondersteuning vormen we de basis van onze ateliers, projecten en evenementen. Het hedendaagse kunstlandschap is steeds een vertrekpunt en inspiratiebron.

Samen nemen we de tijd om nieuwe ideeën en denkwijzen te ontwikkelen, zo creëren we de ruimte om een eigen visie te vormen. We bieden onze projecten aan in twee formules:

Onze projecten zijn ontworpen voor jongeren van de secundaire school die een achtergrond hebben in kunst/ creatie. Deze bieden ook specifieke ondersteuning aan voor jongeren die binnenkort een sprong naar de hogeschool willen maken (4de, 5de, 6de en 7de middelbaar). Hiervoor creëren we de mogelijkheid om je ofwel als individu in te schrijven, of als één volledige klas tijdens de gangbare
schooluren.

Onze projecten zijn ontworpen voor recent afgestudeerden van een kunsthogeschool die de sprong tussen de hogeschool en het artistiek werkveld willen verkleinen. We bieden een tijdelijke werkruimte aan waar ondersteuning en ontwikkeling centraal staan. Hiervoor schrijf je je individueel in.

Dit alles doen we op drie verschillende niveaus:

+1

Kunststudenten van de middelbare school, 4de—7de

+2

Een in-house tentoonstellingsruimte

+3

Tijdelijke ateliers voor recent afgestudeerde jonge kunstenaars leeftijd ca. 23j—26j