+3

Art Cubes

NL

Art Cubes bieden een inspirerende omgeving en specifieke begeleiding voor residenten die hun artistieke praktijk verder willen ontwikkelen. Het is een ruimte waar ze hun praktijkonderzoek kunnen voortzetten en nieuwe ideeën kunnen verkennen.

Als resident krijg je de mogelijkheid tot een eigen werkplek waar je kunt experimenteren en onderzoeken. Het is een plek waar je je artistiek proces kunt verdiepen en waar je toegang hebt tot de nodige faciliteiten en middelen om je ideeën tot leven te brengen.

Daarnaast organiseren we studio visits waarbij externen de kans krijgen om de werkplek te bezoeken en met jou in gesprek te gaan. Dit biedt waardevolle mogelijkheden voor uitwisseling en feedback, en kan leiden tot nieuwe inzichten en samenwerkingen.

Art Cubes zijn dus niet enkel fysieke ruimtes maar fungeren ook als een community waar residenten elkaar kunnen inspireren en ondersteunen in hun artistieke traject. Het is een ruimte waar je kan groeien, je grenzen kan verleggen en je artistieke visie verfijnen binnen het Artist in Residence-programma, Masterclasses, Workshops en Studio Visits. 

Voor meer info over de Art Cubes kun je de onderdelen Artist in Residence, Atelier en Studio Visit raadplegen. Ook onze nieuwsbrief en instagram @projectvierennegentig houden je op de hoogte van alle komende evenementen.

 EN

Art Cubes offer an inspiring environment and specific guidance for residents looking to further develop their artistic practice. It’s a space where they can continue their artistic research and explore new ideas.

As a resident, you will have access to your own workspace where you can experiment and investigate. This space offers an opportunity to delve deeper into your artistic process and access the necessary facilities and resources to bring your ideas to life.

In addition, we organize studio visits, providing outsiders with the opportunity to visit your workspace and engage in conversation with you. This offers valuable opportunities to exchange thought processes and feedback, potentially leading to new insights and collaborations.

Art Cubes, therefore, serve not only as physical spaces but also as a community where residents can inspire and support each other in their artistic journeys. It’s a space for growth, pushing boundaries, and refining your artistic vision within the Artist in Residence program, Masterclasses, Workshops, and Studio Visits.

For more information about Art Cubes, you can explore the sections on Artist in Residence, Atelier, and Studio Visit. Our newsletter and Instagram @projectvierennegentig will also keep you informed about all upcoming events.