+3

Artist In Residence

NL

Onze Artist in Residence-programma biedt geselecteerde kunstenaars de mogelijkheid om hun artistieke proces verder te verkennen en te ontwikkelen met ondersteuning van diverse middelen en activiteiten. Gedurende een bepaalde periode kunnen ze gebruik maken van een inspirerende werkruimte en begeleidende gesprekken met andere kunstenaars.

Als artist in residence krijg je o.a. de mogelijkheid voor studio visits, masterclasses en het delen van je onderzoek met andere kunstenaars en jongeren. 

Ook het experimenteren met nieuwe presentatiemogelijkheden en de gelegenheid om je onderzoek aan een nieuw publiek te presenteren biedt waardevolle inzichten en gesprekken.

Gedurende het jaar worden de residenten nauwlettend opgevolgd en ondersteund. Ze werken in verschillende periodes in-house aan hun projecten en krijgen de gelegenheid om hun proces te presenteren in een tentoonstelling.

EN

Our Artist in Residence program offers selected artists the opportunity to further explore and develop their artistic process with the support of various resources and activities. During a specific period, they have access to an inspiring workspace and engaging conversations with other artists.

As an artist in residence, you will have the opportunity for studio visits, masterclasses, and sharing your research with other artists and young individuals. Additionally, experimenting with new presentation methods and the chance to showcase your research to a new audience provides valuable insights and conversations.

Throughout the year, the residents are closely monitored and supported. They work in-house during different periods and have the opportunity to present their process in an exhibition context.