+3

Studio Visit

NL

Het onderdeel Studio Visit omvat zowel bezoeken van buitenaf aan de studio van de residenten als georganiseerde studio visits waarbij de residenten een kunstenaar op locatie bezoeken. 

Tijdens de studio visits krijgen mensen van buitenaf de mogelijkheid om de werkruimte van de residenten te bezoeken. Dit biedt een unieke kans om inzicht te krijgen in het artistieke proces en direct in gesprek te gaan met de kunstenaar. Het is een waardevolle gelegenheid voor uitwisseling, feedback en het ontdekken van nieuwe perspectieven.

Daarnaast organiseren we ook studio visits waarbij de residenten gezamenlijk een bezoek brengen aan de werkplaats van een andere kunstenaar op een externe locatie. Dit biedt inspiratie, nieuwe ideeën en de mogelijkheid om andere artistieke praktijken te verkennen.

Door middel van zowel interne als externe studio visits creëren we een dynamische en stimulerende omgeving waarin residenten hun netwerk kunnen uitbreiden, geïnspireerd kunnen raken door andere kunstenaars en hun eigen artistieke praktijk verder kunnen verrijken.

EN

Studio Visit includes both external visits to the residents’ studios and organized studio visits where the residents visit an artist on location.

During the studio visits, external individuals have the opportunity to visit the residents’ workspace. This provides a unique chance to gain insight into the artistic process and engage in direct conversation with the artist. It is a valuable opportunity for exchange, feedback, and discovering new perspectives.

Additionally, we also organize studio visits where the residents collectively visit the ateliers of another artist at an external location. This offers inspiration, new ideas, and the opportunity to explore other artistic practices.

Through both internal and external studio visits, we create a dynamic and stimulating environment in which residents can expand their network, be inspired by other artists, and further enrich their own artistic practice.