+1

Project Atelier

Binnen dit onderdeel bieden we verschillende ateliers aan met elk een eigen studiegebied (Project, Textiel, Beeld). Binnen de verschillende ateliers worden langdurige projecten aangeboden met de focus op een persoonlijk proces, waar het ontwikkelen van een eigen artistieke praktijk centraal staat.

Tijdens deze ateliers worden de deelnemers uitgedaagd om via een hedendaagse artistieke ervaring (screenings, performances, atelierbezoeken, …) een eigen benadering te zoeken. Aan de hand van casestudies bestuderen we het hedendaags kunstlandschap om een persoonlijk artistiek proces aan te wakkeren.

Wij richten ons op een artistiek visueel onderzoek en stimuleren het onderzoeken van en experimenteren met beeldende en conceptuele elementen. We dagen de jongeren uit om dingen te proberen, te falen, te ontdekken en te reflecteren.

We trachten een alternatieve klasruimte te creëren waarbij voldoende ruimte is voor experiment en proces. Het leren wordt op een andere manier ondersteund en aangeboden dan in reguliere contexten. We trachten het gangbaar gebruik van technieken te doorbreken en relevant te maken voor de jongere hun visie en artistiek traject.

Elk atelier legt de nadruk op een ander studiegebied binnen de kunsten vertrekkend vanuit eenzelfde methodologie. Ieder atelier daagt de leerlingen uit om via andere filosofieën, technieken en methodes een persoonlijke zoektocht aan te vatten. Dit allemaal via individuele ondersteuning van onze geweldige atelierbegeleiders.