+1

Project Atelier

NL

Project Atelier bestaat uit drie onderdelen: Project, Workshop en Masterclass. Elk onderdeel focust zich op een andere benadering van de hedendaagse kunstwereld en eigentijdse artistieke denkwijzen. Het gemeenschappelijk doel is om mensen in contact te brengen met de kunstwereld en hun beeldende identiteit te ontdekken of te ontwikkelen.

Binnen Project Atelier worden zowel kortstondige als langdurige uitdagingen aangegaan om een eigen unieke beeldtaal te ontwikkelen. Dit kan plaatsvinden in de vorm van o.a. een dialoog, techniek, performance of door nauw samen te werken met een kunstenaar of de resident kunstenaar. Het programma is toegankelijk voor zowel in-house residenten als voor bezoekers, waarbij het experiment en onderzoek altijd op de voorgrond staat.

Het draait hierbij niet om het creƫren van afgewerkte producten, maar eerder om het stimuleren van andere artistieke denkwijzen die tijdelijk kunnen worden omgezet naar een beeldende vertaling. Onze focus ligt op het samenbrengen, onderzoeken en inspireren.

Op deze manier bieden we een gelegenheid aan om nauw samen te werken met kunstenaars en unieke inzichten te verwerven via hun begeleiding en mentorship. Dit helpt niet enkel bij het ontwikkelen van artistieke vaardigheden, maar ook bij het opbouwen van een waardevolle community en verbindingen met de hedendaagse kunstwereld.

Voor meer info over Project Atelier kun je de onderdelen Project, Workshop en Masterclass raadplegen. Ook onze nieuwsbrief en instagram @projectvierennegentig houden je op de hoogte van alle komende evenementen.

EN

Project Atelier consists of three components: Project, Workshop, and Masterclass. Each part centers on a distinct approach to the contemporary art world and contemporary artistic perspectives.The common goal is to connect people with the current art scene and discover or further develop their visual identity.

Within Project Atelier, both short-term and long-term challenges are embraced to develop a unique visual language. This can be expressed through dialogue, technique, performance, or by closely collaborating with an artist or the resident artist. With experimentation and exploration at the forefront, the program is accessible to both in-house residents and visitors.

The emphasis is not on creating finished objects but rather on stimulating alternative artistic ways of thinking that can be temporarily translated into a visual expression/image. Bringing together, investigating, and fostering inspiration occupies a central position in our projects.

This way, we offer an opportunity to work closely with artists and gain unique insights through their guidance and mentorship. This not only nurtures artistic growth but also cultivates a supportive community and meaningful connections within the contemporary art world.

For more information about Project Atelier, you can refer to the sections Project, Workshop and Masterclass. Our newsletter and Instagram @projectvierennegentig will also keep you informed about all upcoming events.