+1

Project Atelier — Workshop

NL

Workshops worden gegeven door een hedendaagse kunstenaar, vaak door de  resident-kunstenaar en ons educatief ondersteuningsteam. De kunstenaar zet zijn/ haar/ hun expertise en artistieke benadering in om de participanten te begeleiden en te inspireren. De workshops bieden een dynamische ervaring aan waarin nieuwe vaardigheden, denkwijzen en technieken worden verkend.

Het doelpubliek van de workshops wordt bepaald op basis van het onderzoek van de kunstenaar. De kunstenaar zet diverse perspectieven en benaderingen in om een inclusieve en dynamische leeromgeving te creëren. Het resultaat van het opgedane denkproces tijdens de workshops wordt uiteindelijk vertaald naar een beeldende weergave, waarbij de deelnemers hun eigen, unieke artistieke expressie kunnen tonen.

Dit samenspel tussen kunstenaar, deelnemers en het voortzetten van een beeldende identiteit draagt bij aan een levendig en inspirerend artistiek dialoog.

EN

Workshops are led by a contemporary artist, often the resident artist, along with our educational support team. The artist utilizes their expertise and artistic approach to guide and inspire the participants. The workshops offer a dynamic experience, exploring new skills, perspectives, and techniques.

The workshop’s target audience is determined based on the artist’s research. The artist employs diverse perspectives and approaches to create an inclusive and dynamic learning environment. The outcome of the thought process developed during the workshops is ultimately translated into a visual representation, allowing the participants to showcase their own unique artistic expression.

This interaction between the artist, participants, and the continuation of an artistic identity contributes to a vibrant and inspiring artistic dialogue.