+1

Project Atelier — Project

NL

Dit langdurige traject is bedoeld voor zowel jongeren met interesse in kunst als jonge kunstenaars. Binnen dit uitgebreide traject bespelen we samen met de resident-kunstenaar of kunstenaar bestaande beelden en ideeën. Het proces houdt een onderzoekende en experimentele houding in om tot beelden te komen, waarbij elk project unieke resultaten nastreeft. We laten ons inspireren door relevante bronnen uit het hedendaags kustlandschap om diverse media en concepten te verkennen. We analyseren en deconstrueren bestaande ideeën om zo tot een nieuwe beeldtaal te komen. 

Dit traject wordt begeleid door hedendaagse kunstenaars en ons educatief ondersteuningsteam.

 

EN

This long-term trajectory is intended for both young individuals with an interest in art and young artists. Throughout this program we collaborate with the resident artist to explore and reimagine preexisting images and ideas.The process embodies an investigative and experimental attitude in order to create images, with each project striving for unique outcomes. We draw inspiration from relevant sources within the contemporary artworld to explore various media and concepts. We analyze and deconstruct existing ideas, thus giving birth to a new visual language.

This trajectory is guided by contemporary artists and our educational team.