Back

Artist in Residence #3 – Jakob Van Den Broucke 2024

NL

Jakob Van den Broucke is een in Oostende gevestigd beeldend kunstenaar die vaak samen en soms alleen werkt. Zijn praktijk wordt gekenmerkt door omdraaiingen, stapelingen, uitsneden, weglatingen, verwerkingsprocessen, associatieve verbanden en schematische voorstellingen die ontsloten worden in de vorm van onderwerpen, voorwerpen, A4s, foto’s, publicaties, acties, installaties en teksten. Samen met Kasper Demeulemeester ontwikkelt hij sinds 2020 het Tijdelijk Informatie Centrum als een dynamische en synergetische denkruimte waarin samenwerking, accumulatie van kennis en esthetische productie kunnen samenvallen.

Wil je op de hoogte blijven van deze resident of andere gebeurtenissen? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Instagram: @projectvierennegentig

www.jakobvandenbroucke.be
vandenbrouckejakob@gmail.com

EN

Jakob Van den Broucke is a visual artist based in Ostend who often collaborates and occasionally works solo. His practice is characterized by inversions, layering, cutouts, omissions, processing, associative connections, and schematic representations that are unveiled in the form of subjects, objects, A4 sheets, photos, publications, actions, installations, and texts. Alongside Kasper Demeulemeester, he has been developing the Temporary Information Center since 2020 as a dynamic and synergistic thinking space where collaboration, accumulation of knowledge, and aesthetic production can converge.

Would you like to stay informed about this resident or other events? Be sure to subscribe to our newsletter and follow us on Instagram: @projectvierennegentig

www.jakobvandenbroucke.be
vandenbrouckejakob@gmail.com