Back

Tentoonstelling #1 — SORRY THE IMAGE YOU HAVE ORDERED IS CURRENTLY OUT OF STOCK. *If you feel this is a mistake please contact customer service.

NL

Niels Poiz (°1991) woont en werkt in Brussel, België.
Niels is Beeldend kunstenaar, zijn artistieke praktijk onderzoekt taal, de vertelling en de sociologie binnen popu­lai­re cul­tuur, cyber­cul­tuur, massamedia en popmuziek.

Poiz ontleent tekst en beeldfragmenten uit populaire cultuur, hiermee creëert hij een persoonlijk archief waarmee hij uitdrukking geeft aan zijn eigen verhaal en dat van anderen. Deze vertaling is persoonlijk maar slaagt er ook in om de mechanismen van hedendaagse digitale media bloot te leggen. Onder meer het private dat publiek gemaakt wordt en zo deel vormt van een massief publiek archief. Coming-of-age-thematieken, het onderzoeken van communicatiestrategieën en sociologie vormen de rode draad doorheen zijn oeuvre. Zijn artistiek onderzoek vertaalt zich naar posters video’s, performances, sculpturen of publicaties.

Tijdens dit moment zal een relatie gelegd worden tussen het beeld en het schrift, tussen de studenten en het werk van Poiz. Dit vindt plaats binnen de context van ons atelier, een combinatie van performances, artist books en een tentoonstelling.

 

EN

Niels Poiz lives and works in Brussels. He is a visual artist whose practice is centered on language, narrativity and the sociology we encounter in popular culture, cyberculture, general media and pop music. He explores these themes through performance, installation, sculptures, printed matter (posters), video and publications.

Poiz borrows text and image fragments from popular culture, creating a personal archive through which he expresses his own story and that of others. This process of translation is highly personal but also manages to expose the mechanisms of contemporary digital media. Among other things, the private is made public and thus forms a part of a massive public archive.
Coming-of-age themes, researching communication strategies and sociology are the common themes throughout his oeuvre.

The exhibition brings together performances, artist books and other works. In the exhibition we enter into a dialog between writing and the production of images, but also between the visiting students and Poiz’s work.

 

Pictures by Studio.lawijt