+2

Lezing

NL

Aan de hand van lezingen willen we een moment creëren waar zowel buitenstaanders als residenten meer inzicht kunnen verwerven binnen het artistieke veld. Dit niet enkel omtrent de werking van de kunstenaar en zijn/haar/hun werk maar ook de meer technische kant van zaken. Zo willen we niet enkel contact met kunstenaars en collectieven organiseren, maar ook met initiatieven die beginnende kunstenaars wegwijs maken.

EN

Through lectures, we aim to create a moment where both visitors and in-house residents can gain more insights into the artistic field. This includes not only understanding the artists’ practices and their work but also delving into the technical aspects. Thus, our goal is to facilitate connections not only with artists and collectives but also with initiatives that guide emerging artists.