+2

Performance

NL

De Art Space biedt diverse mogelijkheden om in contact te komen met het hedendaagse kustlandschap. Hier kan je kunst ervaren, bespreken en bezichtigen. 

Binnen dit onderdeel leggen we de focus op performance, met name het moment waarop beeldende kunst in beweging komt. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals beweging, geluid, muziek, visuals en beeldende analyse. We verkennen de interactie tussen kunst en beweging, en creëren een dynamische en multidisciplinaire ervaring.

Voor de kunstenaar is dit hét moment om de ontwikkeling en het proces af te toetsen aan een nieuwe beeldtaal en externe feedback. Binnen dit onderdeel krijgen externen de mogelijkheid deze te komen beleven.

EN

The Art Space offers various opportunities to engage with the contemporary art scene. Here, you can immerse yourself in artistic experiences, engage in discussions, and observe artistic creations.

Within this section, we focus on performance, particularly the moment when visual art comes to life. This can take on various forms, such as movement, sound, music, visuals, and visual exploration.

We explore the interaction between art and movement, creating a dynamic and multidisciplinary experience. For the artist, this is the moment to measure the development and process against a new visual language and external feedback. Within this section, external individuals have the opportunity to come and experience it as well.