+2

Tentoonstelling

NL

De Art Space biedt een veelzijdige ervaring waarin je op verschillende manieren in contact kan komen met het hedendaagse kustlandschap. Bij dit onderdeel bieden we de gelegenheid aan buitenstaanders om artistieke onderzoeken, beeldende denkwijzen en kunstwerken te komen bezichtigen.

Deze tentoonstellingsmomenten staan voornamelijk in functie van de resident-kunstenaar, kunstenaar en jonge makers die een onderzoek binnen hun artistieke praktijk willen verderzetten en aftoetsen aan onze unieke locatie.  

Daarnaast geven wij scholen de gelegenheid om voorafgaand aan de opening een Q&A-sessie met de kunstenaar te organiseren. Dit biedt een unieke kans voor verdieping en interactie, waarbij studenten de mogelijkheid hebben om rechtstreeks in gesprek te gaan met de kunstenaar. 

Hoewel dit niet het hoofdonderwerp van de Art Space is, draagt het bij aan een verrijkte ervaring en een beter begrip van de kunstwerken.

EN

The Art Space offers a versatile experience where you can engage with the contemporary art context in various ways. In this section, we offer a chance for visitors to explore and view artistic explorations, visual thought processes, and artworks.

These exhibition moments primarily serve the resident artist, artist, and aspiring artist who wish to carry forward their artistic research and juxtapose this to the distinct environment of our unique location.

Additionally, we offer schools the opportunity to participate in a Q&A session with the artist. This provides a unique chance for an in-depth discussion and interaction, allowing students to engage directly with the artist.

Although this is not the main focus of the Art Space, it contributes to an enriched experience and a deeper understanding of the artworks.